Özellikler

 • 2 metre çapında, 8 kanatlı pervane (muhafazalı).
 • Fan kafası yerden 7 metre yükseğe çıkar.
 • Traktörünüzün veya Station aracınızın arkasına bağlayın veya kullanmak istediğiniz yere taşıyın. Destek
  ayaklarını açın, makineyi hizalayın ve çalıştırmaya hazır hale getirin.
 • Fan pervanesi bir muhafaza içindedir. Bu, muhafazasız geleneksel fanlara kıyasla %30 oranında daha yüksek
  hava hacmi sağlar.
 • Pervane dünya ölçeğinde endüstri standardı performans testlerinden geçmiştir (performansı
  belgelidir, tahmine yer bırakmaz).
 • Pervane açıktan eser; kuleden uzakta kaldığı için hava momentumunu hiç azaltmaz.
 • Dönme hızı ayarlanabilir.
 • Salınım becerisine sahiptir ve Pervanenin kafa açısı farklı arazilerde kullanılacak şekilde ayarlanabilir.
 • Motor “tepeye” yerleştirilmiştir; gücünün %85’ini doğrudan pervaneden alır.
 • Yakıt tankları güvenlik amaçlı çıkarılabilir ve 7/24 doldurulabilir.
 • Kullanım alanının boyutlarına göre uzun veya kısa dingil mesafeli modeli sipariş edilebilir.
 • Servisi kolaydır; pervaneyi indirin ve motoru zemine yanaştırın.
 • Beton Temel gerekmez.
 • Doğal Kaynak Kullanım Onayı gerekmez.
 • Yapı Ruhsatı Gerekmez.
 • Kurulum yapmak için yeşilliklere veya ağaçlara zarar vermek gerekmez.
 • Düşük işletim ve servis maliyeti.
 • Çok, hem de çok sessiz. 300m’den duyulmaz.